Đại Sứ

Lê Thị Thanh Xuân

Người Sáng Lập Quỹ Cầu Vồng/ Rainbow Foundation

“Với sứ mệnh giúp đỡ các trẻ em khó khăn trên khắp đất nước, đồng hành và dõi theo đối tượng thụ hưởng, hướng đến sự gắn bó, giúp đỡ lâu dài, chúng tôi đã và đang tổ chức các chương trình tình nguyện bằng nhiều hình thức nhằm giúp các em chữa bệnh, có điều kiện học tập tốt hơn. Tất cả các tình nguyện viên đều sẽ được Quỹ Cầu Vồng hỗ trợ và chúng tôi cam kết thời gian bạn cống hiến cùng chúng tôi sẽ được đền trả xứng đáng.”

Nguyễn Phong Việt

Đại sứ dự án "Tủ Sách Cầu Vồng"

"Và nhiều cánh tay đưa ra để chia sẻ và giúp đỡ bao giờ cũng sẽ tốt hơn chỉ là một vài cánh tay nhỏ lẻ!

Nên chúng tôi tha thiết mong nhận được sự chung tay của các Mạnh Thường Quân dù là bằng hiện vật, hiện kim; bằng sự chung sức trong các hoạt động cần thêm Tình nguyện viên và bằng cả những giá trị tinh thần trên hành trình thiện nguyện mà chúng ta cùng nhau bước đi… để hy vọng mỗi đứa trẻ Việt Nam thiếu may mắn đều có cơ hội nhìn thấy được ánh sáng lấp lánh của chiếc cầu vồng sau cơn mưa trong cuộc đời mình!"